Diep Luisteren.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw voerde een groep Canadese huisartsen onder leiding van dokter Martin Bass een fascinerend onderzoek uit. Zij wilden weten welke factoren bepalen, dat een patiënt een maand na het eerste onderzoek zegt dat het hem – of haar – beter gaat. Tot hun ontzetting zagen zij, dat geen enkele medische handeling bepalend was; geen röntgenfoto’s, geen uitgebreide laboratoriumonderzoeken, geen bloedproeven, geen poeders of pillen. In feite maakte niets wat zij tijdens hun opleiding hadden geleerd verschil voor het welbevinden van de patiënt. Bass en zijn collega’s vonden echter wel een andere factor die bepalend was of een patiënt na een maand zou zeggen, dat hij zich beter voelde. Die ene factor was of de patiënt het gevoel had, dat de arts tijdens het eerste bezoek met aandacht naar de beschrijving van zijn conditie had geluisterd. Zorgvuldig luisteren bleek een groot deel van de oplossing te zijn.

Diep luisteren heeft het vermogen om het lijden van een ander te verlichten. Twee dingen moeten hiervoor samenkomen; de bewuste verbinding met je innerlijke ervaringswereld en compassie. Door beschikbaar te zijn voor wat zich in de ontmoeting met jezelf en een ander aandient, verbindt je je met authenticiteit, met wat er op dat moment leeft in de ander en in jou.

Wanneer je eerlijk en oprecht bent in je verlangen om je te verdiepen in de belevingswereld van de ander, creëer je een veilige omgeving voor mensen om hun hart te openen en te vertellen wat er speelt. De Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh noemt dit ‘liefdevolle redevoering’. Hij doet het als volgt; “beste vriend, best mens, ik weet dat je lijdt. Ik weet en begrijp nog niet genoeg van je moeilijkheden en je innerlijke strijd. Het is niet mijn intentie om je nog meer te doen lijden, juist het tegenovergestelde. Vertel mij er alsjeblieft over, ik ben gretig om van je te leren, om je te begrijpen.”

Je authentieke verlangen om een ander met hart en ziel te doorgronden activeert een fenomeen dat ‘natuurlijk geven’ wordt genoemd. Wie een verzoek krijgt op basis van een authentieke behoefte zal vaak bereid zijn in die behoefte te voorzien. In dit geval een inkijk in de vaak verborgen en onbewuste innerlijke belevingswereld van een ander. Wanneer mensen vanuit deze plek gaan vertellen kun je oneindig veel leren over hun percepties van het leven maar net zoveel over die van jouzelf.

Compassievol luisteren maakt je niet alleen bewust van wat er in de ander leeft maar ook hoe jouw systeem is geconditioneerd om daar mee om te gaan. Wat jouw percepties zijn. De valkuil is om uit te gaan zoeken of wat je ervaart van jou is of van die ander. Wat het ook is dat je ervaart, het is niet van jou, nooit geweest en dat zal het ook nooit zijn. De vraag die er werkelijk toe doet is of er iets is in jou dat je ervaringswereld claimt, probeert te begrijpen en op te lossen.

Het vurige verlangen van elke emotie, gedachte, gevoel en fysieke sensatie is dat er diep geluisterd wordt. Dat ze worden ervaren, herkend en erkend. Wanneer dat gebeurt zijn ze vrij en laten ze je na een rauwe en ongecensureerde beleving weer los. Wat het ook is dat je hoort als je diep luistert..