Erkenning.

Het leven nodigt je uit om je iets te herinneren. Dat je niet alleen het menselijke bent, levend in een duale mind vol polariteit maar ook het scheppende, dat leeft vanuit een plek van eenheid en inclusiviteit. Dit is waar alles begint, van gemaakt is en naar toe terugkeert.

Deze plek reist altijd met je mee, is nog steeds intact en heeft je nooit verlaten. Door bewustzijn en compassie samen te brengen ga je deze ruimte, je compassievolle hart, binnen en ontsluit je het unieke perspectief om naar je leven te kijken vanuit het scheppende. Vanuit daar kun je niet alleen alles full-on ervaren en herkennen als je eigen schepping maar tegelijkertijd ook werkelijk erkennen. Je bent dit.

Dit is de waarlijke compassie die het vermogen heeft harmonie en balans te herstellen en alles terug te brengen in de fabrieksstand, neutraal maar vol potentieel. Die mate van compassie kan vanuit de mind nooit worden bereikt, dit is voorbehouden aan het hart.

Het leven omarmen vanuit de plek van het scheppende gaat in essentie over bestaansrecht. De vrijheid om alle aspecten van leven, het volledige spectrum, de ruimte te geven om te ademen, volop in het licht te zetten en de erkenning te geven die het verdient. Dit brengt alle ervaringen  thuis en helpt je als mens om vrij te leven zonder spanning en je aan te zetten om alles direct, ongefilterd en vrij te ervaren zonder dat je er ooit last van zult hebben.