Passieve ruimtes.

In de afgelopen jaren heb ik vele duizenden huizen gecleared, van letterlijk de meest koninklijke landhuizen tot de kleinste, verwaarloosde kotjes die je maar kunt tegenkomen. Een huis binnenstappen om te clearen is iemands leven binnenstappen omdat de ruimte waarin iemand woont of werkt de innerlijke staat van de mens die de ruimte gebruikt weerspiegelt. Letterlijk is het de conclusie van de huidige quantum fysica dat de realiteit waarin je leeft wordt gedicteerd en gecreëerd door wie je nu bent, of preciezer gezegd denk te zijn…

Mensen en ruimtes hebben een symbiotische relatie met elkaar. Enerzijds wordt je als persoon beïnvloedt door wat er in de ruimte gebeurd is en anderzijds beïnvloedt je als mens de ruimte door wie je bent, wat je denkt, zegt en hoe je met jezelf en elkaar leeft.

De meeste ruimtes waar ik ben geweest om te clearen zijn te passief in hun energie. Dat betekent dat er in de ruimtes te weinig Chi of levenskracht in beweging is om de bewoners en de plek in flow te brengen en te houden. Flow is een natuurlijk harmonisch principe waarbij energie zich zo organiseert dat er optimale beweging is, deze moeiteloos plaatsvindt, precies op het juiste moment en met een uitkomst waarvan iedereen en alles profiteert.

Passiviteit in energie ontstaat doordat je in ruimtes situaties meemaakt en deze per definitie als persoonlijk ervaart en vrijwel direct wilt oplossen. In mijn eerdere blogs heb ik uitgelegd hoe deze twee kwaliteiten van je mind ervoor zorgen dat je in en rondom je heen spanning creëert. Deze spanning is niet alleen in jezelf voelbaar als stress maar deze straal je ook af op de ruimtes die je gebruikt.
Interessant is dus dat de ruimte niet wordt belast doordat er iets gebeurt maar door hoe mensen op het moment van de gebeurtenis daarmee omgaan. Omgekeerd zou je kunnen zeggen dat wanneer twee mensen in een ruimte een knallende ruzie hebben maar zij deze niet persoonlijk nemen en volledig kunnen laten zijn, er geen restspanning in die ruimte is terug te vinden van die gebeurtenis.

Wat mensen achterlaten in ruimtes is het leven zelf; angst, pijn, verdriet, ziekte, conflict overlijden, zelfmoord, you name it. Alles wat achter een voordeur gebeurt is later als energetisch informatie terug te vinden op die plek. Zo is er in de meeste ruimtes een cumulatieve opbouw van  historischespanning. Iedere nieuwe bewoner krijgt niet alleen een huis en een setje sleutels maar ook een energetische erfenis van alles wat daarvoor is gebeurd. Veel mensen maken daardoor een valse start in hun nieuws huis. Letterlijk komen ze de onopgeloste business van de vorige bewoners tegen in de ruimtes die zij gebruiken. Als er bijvoorbeeld
door de vorige bewoners van een huis in angst is geleefd zal die angst daar als energetische spanning nog steeds rondhangen. De nieuwe bewoners komen deze angst tegen maar omdat ze zich niet bewust zijn van het feit dat dit nog in de ruimte hangt pikken ze die angst wel energetisch op maar verwarren die vervolgens voor iets wat van henzelf is. Het gevoel van de angst wordt persoonlijk genomen (ik ben bang) en de volgende stap is om van die angst af te komen. Ik heb heel vaak gezien dat mensen rondom gevoelens die niets met hun eigen leven te maken hebben, maar nog ergens rondhangen, fysiologie ontwikkelen door voortdurende identificatie met hun belevingswereld.

Een van de meest treffende voorbeelden hiervan is dat ik jaren geleden een huis ging clearen van een moeder met twee jonge kinderen. Zij waren een paar maanden voor ik daar was naar de plek verhuisd. Terwijl ik door het huis liep kreeg ik sterk het gevoel dat er voor hun lange tijd iemand in het huis had gewoond met suïcidale gedachten. Met name in de slaapkamer van het meisje was dit heel sterk te voelen. Nadat ik het huis had gecleared ging ik naar beneden en vertelde de moeder wat ik had waargenomen. Ik zag de kwartjes in haar ogen vallen. Zij vertelde mij toen dat het meisje van 7 sinds zij in het nieuwe huis woonde al regelmatig had laten weten dat ze erg ongelukkig was en het leven eigenlijk niet meer zag zitten. De ouders waren met het meisje naar de psycholoog en psychiater geweest maar er was niets in haar leven gebeurd wat aanleiding zou kunnen zijn voor haar suïcidale gedachten. Ik legde aan de moeder uit dat het meisje zeer waarschijnlijk de oude suïcidale gedachten van de vorige bewoners oppikte en volledig onbewust verwarde voor haar eigen gevoelens. Het is heel goed mogelijk dat wanneer het huis niet was gecleared, en het meisje langdurig aan deze oude informatie was blootgesteld geweest, zij zelf ook suïcidale neiging had kunnen ontwikkelen.

In veel huizen is de emotionele historie van de plek een combinatie van spanning van de vorige en huidige bewoners. Ook de omgeving speelt een rol. Als er bijvoorbeeld een gevangenis of psychiatrisch ziekenhuis in de buurt is kan dat invloed hebben op de hoeveelheid Chi die het huis binnekomt. Ook de historie van het land speelt mee en dat kunnen hele oude slagvelden zijn, offerplekken of rituele plaatsen. Ook voorwerpen kunnen energie vasthouden. Dat kan kunst zijn of antiek maar ook erfstukken en rituele voorwerpen zoals beelden en maskers kunnen bewust of onbewust bezield zijn geraakt. Die opgeslagen energie wordt dan via het voorwerp in de ruimte verspreidt.

Al deze mogelijke verstoringen van menselijk emotionele aard worden metafysische verstoringen genoemd. Het effect op de ruimte is dat ze energie van de ruimte ontnemen. De opgebouwde spanning in de ruimte gaat niet vanzelf weg maar probeert zich in die ruimte te bestendigen door de goede energie van de ruimte op te eten. Hierdoor ontstaat een chronische tekort aan flow in de ruimtes waar je als bewoner last van hebt. In eerste instantie merken mensen die in passieve ruimtes leven dat er een gevoel van stagnatie, stroperigheid of tegenwind is, alles gaat moeizaam en het is enorme inspanning om in beweging te komen of te blijven. Op termijn zie ik vaak dat er in dit soort omgevingen voor de bewoners allerlei issues ontstaan die te maken hebben met gezondheid, relaties, werk communicatie en geld. Het zijn allemaal tekenen van energetische stagnatie of non-flow.

Het dilemma van leven in een passieve omgeving is enerzijds dat je op die omgeving leegloopt. Letterlijk neemt het huis je energie af als je de voordeur binnenstapt en de goede energie die je meenam verdampt in de ruimte. Je hebt letterlijk geen rendement van de energie die je in het huis brengt. Veel mensen herkennen dit gevoel. Je voelt je buitenshuis vitaal en geïnspireerd en eenmaal terug in het huis voel je je passief en ontkracht. De andere kant van het dilemma is dat er om je heen niet genoeg energie is die je helpt om uit te rusten en op te laden. Het is het verhaal van de spreekwoordelijke batterij die leegloopt maar niet meer voldoende kan opladen. In zo’n situatie zit er voor de bewoners niet anders op dan op wilskracht te leven. Daar kun je heel ver mee komen maar wie naar de natuur kijkt ziet dat alleen mensen tegen de stroom in blijven zwemmen in plaats van weer in flow komen. Wie dit lang doet valt vroeg of laat fysiek, emotioneel of mentaal om.

Typische symptomen waarin je passieve omgevingen herkent zijn:
•    Je in huis passief, lusteloos en ongeïnspireerd voelen.
•    Veel slaap nodig hebben en nooit uitgerust wakker worden.
•    Je in het huis apathisch voelen of juist het huis willen ontvluchten.
•    Het huis moeizaam op kunnen ruimen en/of schoon kunnen houden.
•    Ruimtes koud zijn en donker aanvoelen
•    Chronische gezondheidsklachten, leerachterstand bij kinderen, moeizame communicatie tussen bewoners.

Als je een of meer van de bovenstaande symptomen herkent is er een goede kans dat de energie van je huis of werkplek te passief is. Mijn ervaring is dat wanneer huizen niet eerder zijn gecleared er bijna altijd restenergie uit het verleden in hangt die je nu verhindert om in optimale flow te leven.

Voordat je de volgende keer je huis binnenstapt neem een moment op op de stoep waar te neme hoe je je daar voelt. Creëer een baseline, een referentiepunt in je waarneming, door te registeren hoe je lichaam voelt, welke gedachten er zijn en welke emoties spelen. Stap dan vervolgens het huis binnen en kijk of je kunt waarnemen wat er verandert in je beleving. Je lichaam is het meest geniale biofeedback instrument dat er bestaat om je te verduidelijken wat er in en om je heen gebeurt. Ik doe dit vaak met bewoners als ik hun huis clear en ze zijn bijna altijd verrast wat ze in hun eigen huis voelen ondanks dat ze er soms al 30 jaar wonen, Ze zijn al 1000 keer over die plek heen gelopen of erop gaan zitten maar tot je het bewust voelt weet je niet hoe je reageert op je woonomgeving. Deze simpele oefening kan je verrassen of bevestigen in je gevoel dat er mogelijk energetisch iets niet klopt in je huis.