Wat je de juiste aandacht geeft groeit niet.

Samen met de oprechte verbijstering over de recente aanslagen in Brussel zijn ook de goedbedoelde spirituele adviezen niet van de lucht. Degene die ik het meest voorbij zie komen is ‘wat je aandacht geeft groeit’. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Stel je voor dat je het bericht over de aanslagen verneemt. Met het binnenkomen van deze informatie, energie of frequenties zal er een, veelal onbewuste, terugkoppeling zijn via je lichaam die je laat zien hoe jij geconditioneerd bent in hoe jij met deze informatie omgaat. Boosheid, verdriet, verontwaardiging, onmacht of vergeldingsdrang, het zijn allemaal haast logische en menselijke reacties op een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk om je te realiseren dat er op zo’n moment twee dingen gebeuren: de intense situatie om je heen en hoe jij daar vervolgens mee omgaat. Omdat je respons veelal onbewust is ervaar je wel de symptomen van je reactie maar niet de trigger en de reactie zelf. Want om die op te merken moet je met je aandacht in het moment zijn. En als je spanning in je systeem hebt zal die voortdurend getriggerd worden en je met je aandacht juist wegbrengen van wat er nu gebeurt, het verleden of de toekomst in.

Een van de mogelijk voorgeprogrammeerde manieren om om te gaan met je innerlijke ervaringswereld is te denken dat wat je aandacht geeft zal groeien. De idee hierachter is dat je je niet wilt verlagen tot het niveau van de ‘vijand’ of extra ‘negatieve’ energie wilt projecteren die verder polariseert. Op zich is dat laatste een waardevolle realisatie want ieder conflict waar je op die manier energie in stopt zal blijven bestaan en vroeg of laat weer van zich laten horen.

Maar door het geen bewuste aandacht te geven wordt jouw aandeel in het co-creëren en in stand houden van het conflict genegeerd. Want conflict kan alleen maar bestaan in een bedding van polarisatie waarbij er spanning is tussen beide uitersten. In die zin is jouw innerlijke reactie van wezenlijk belang en bepalend voor de hoeveelheid energie die wordt opgebouwd of ontladen. Het lastige met conflicten die zo groot zijn als terrorisme is dat je je ontkracht voelt en het idee hebt dat jouw individuele reactie er niet of nauwelijks toe doet.

Mijn persoonlijke overtuiging is dat de wereld die je om je heen ziet een directe reflectie en creatie is van wie jij bent als individu en daarmee wie wij zijn als collectief. Dat betekent als je terrorisme om je heen ziet dit de directe consequentie moet zijn van onopgeloste persoonlijke en collectieve agressie in jouzelf, in onszelf. Dat inzicht is confronterend en tegelijkertijd ligt hier mijns inziens de oplossing voor het beëindigen van ieder conflict. Zolang je de vijand buiten jezelf ziet en probeert te stoppen ontken je jouw aandeel in de creatie waar je zo hard tegen vecht. En niet alleen dat, door je gepolariseerde bewustzijn draag je direct en onverminderd bij aan het in stand houden en groter maken van de situaties die je zo graag een halt wilt toeroepen.

Het potentiële gevaar in ‘geen aandacht geven want dan groeit het’ ligt in dat de mind deze strategie gebruikt als een afleiding van datgene wat werklijk bepalend is in het mooier maken van je innerlijke en uiterlijke wereld; jouw aandeel. Vergeet niet dat de mind bestaat bij de gratie van een nimmer aflatende zoektocht en alles zal doen om een verhaal in stand te houden. Dat is inclusief de sluwe strategie die je wijsmaakt dat als je iets geen aandacht geeft het vanzelf ophoudt met bestaan. Op die manier werkt geen aandacht geven als een ontkenning en verandert er niets aan jouw bewustzijn rondom hoe jij reageert en bijdraagt aan de situatie. De spanning in jou die keer op keer wordt aangeraakt zal niet ontladen, onderdeel blijven van je energetische constitutie en uiteindelijk opnieuw getriggerd worden.

De andere optie die je hebt is om ieder conflict in je leven bewust te gebruiken om mee te verbinden en er via de terugkoppeling van je lichaam achter te komen hoe jij hier mee omgaat. Door de reacties die zich uiten als gedachten, gevoelens, emoties, fysieke sensaties, beelden of wat dan ook bewust waar te nemen en volledig te laten zijn, ontlaadt je de energetische lading in jou die keer op keer een rol speelt in de werkelijkheid die je voor jezelf en anderen creëert.

Deze magie vindt plaats in het samenkomen van bewuste aandacht en compassie. Allereerst ontlaadt je toxische spanning uit je eigen systeem en leer je jezelf een radicaal andere manier om met het leven om te gaan. Mogelijk nog interessanter is dat je op dit moment beschikbaar bent om spanning uit je omgeving via jouw beschikbare en compassievolle hart te ontladen.

Letterlijk kun je zeggen dat in de nabijheid van compassie conflicten niet langer kunnen bestaan. Jouw onbewuste bijdrage aan de spanningsopbouw is daarmee bewust gemaakt en ontkracht. En daarmee heb je jezelf bevrijd en een wezenlijke bijdrage geleverd aan het stoppen van de toenemende polarisatie in en om je heen. Wanneer iedereen dat zou doen zie je hoogstwaarschijnlijk eindelijk de wereld om je heen waar je zo naar verlangt. Niet omdat je de vijand buiten jezelf hebt verslagen maar de onbewuste terrorist in jezelf hebt ontdekt, ontmaskerd en omarmd.